Aktuellt

Nedan kan du läsa om det som är aktuellt just nu inom BYNs verksamhet.

FEB 3, 2020

Prisjustering på Kompetensprov


BYN genomför en prisjustering på kompetensprov för samtliga yrken.

De nya priserna börjar gälla fr.o.m. 2020-03-01.

• Webbaserat kompetensprov: 2 000 kr.
• Pappersbaserat kompetensprov: 2 500 kr.

Vid frågor om kompetensprovet maila: kompetensprov@byn.se

Läs mer om kompetensprov