Aktuellt

Nedan kan du läsa om det som är aktuellt just nu inom BYNs verksamhet.

MAJ 2, 2013

AFS 2012:03 - Minderårigas arbetsmiljö


Arbetsmiljöverkets hemsida kan ni hitta AFS 2012:03 och Vägledning - Minderårigas arbetsmiljö.

Information och checklista framtaget av Sveriges Byggindustrier till medlemmar.