Om BYN

Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, BYN, arbetar för att det inom bygg- och anläggningsbranschen ska finnas välutbildade och kompetenta yrkesarbetare, som kan utvecklas och anta framtidens utmaningar. Genom att vara tydliga med branschens krav och samverka med gymnasieskolor, vuxenutbildare och företag verkar BYN för en bred och allmänbildande grundutbildning som i kombination med färdigutbildning i företag ger blivande yrkesarbetare de kunskaper och färdigheter som krävs i branschen.

På BYNs (vår) hemsida finns information om bl a BYNs yrken, utbildningsvägar, byggutbildningar och BYN-regionerna. Det är till BYN-regionerna du vänder dig med frågor kring t ex lärlingsanställning, utbildningsbok, yrkesbevis och frågor som rör din arbetssituation.

I Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, BYN, samverkar Byggföretagen, Byggnads, Maskinentreprenörerna och SEKO Facket för Service och Kommunikation. BYNs verksamhet styrs av parternas yrkesutbildningsavtal. Verksamheten leds av en styrelse med representanter för BYNs fyra parter. Yrkesutbildningsavtalet, BYNs verksamhetsplan som styrelsens övriga beslut styr verksamheten och utvecklingen av den.