Aktuellt

Nedan kan du läsa om det som är aktuellt just nu inom BYNs verksamhet.

2020-02-03 11:01:18

BYN genomför en prisjustering på kompetensprov för samtliga yrken.

2019-05-13 14:26:50
Byggnads, Maskinentreprenörerna, Seko och Sveriges Byggindustrier har kommit överens om ett nytt avtal för de yrkesutbildningar som leder fram till yrkesbevis. Det nya avtalet omfattar elever som avslutar sin utbildning på gymnasieskolans bygg- och anläggningsprogram från och med 2021.