Aktuellt

Nedan kan du läsa om det som är aktuellt just nu inom BYNs verksamhet.

2018-08-28 14:25:19

Byggindustrins Yrkesnämnd (BYN) har på uppdrag av Sveriges Byggindustrier och Maskinentreprenörerna samt Byggnads och SEKO att administrera och utge elevID06-kort till lärare och elever inom byggrelaterade utbildningar. Den 3 september 2018 överförs uppdraget från BYN till elevID06 AB (elevID06). ElevID06 är ett helägt dotterbolag till ID06 AB.

2018-08-13 13:10:56
Finansiell ID-Teknik som äger och förvaltar BankID på uppdrag av de ägande bankerna har just nu störningar i sina tjänster. Det innebär att den BankID-tjänst som de levererar till BYN också påverkas, med konsekvens att det kan vara problem med att logga in med BankID.
2017-06-02 13:09:59
Nu kan du skicka in din anmälan om lärlingsanställning digitalt med hjälp av ditt BankID eller mobila BankID.
2017-01-24 10:25:54
Om du har tappat bort ditt yrkesbevis kan du numera beställa ett nytt via BYNs hemsida. För att kunna beställa en dubblett av yrkesbevis/yrkesbevisintyg krävs att du har BankID eller Mobilt BankID.
Om du saknar BankID eller Mobilt BankID kontakta din bank.