Arkiv för nyheter/aktuellt

Nedan kan du läsa om det nyheter som tidigare varit publicerade.

2017-05-15 10:38:22

Skol-SM Maskinförare 2017

Arrangerades av Herrgårdsgymnasiet i Säffle den 12-13 maj 2017

Vi gratulerar Herrgårdsgymnasiet i Säffle, som för tredje året i rad tog hem segern i lagtävlingen med en tidsmarginal på ca 2 minuter till Jämtlands Gymnasie från Bräcke, som kom på en välförtjänt 2:a plats. Tredje plats i lagtävlingen gick till Ingelstadsgymnasiet i Ingelstad. Totalt tävlade 12 gymnasieskolor om årets SM-titel.
2016-05-16 17:57:52

Sveriges bästa yrkeselever utsedda

Under Yrkes-SM 11-13 maj utsågs Sveriges bästa elever i yrkesinriktade utbildningar. De tävlande i våra grenar (betong, plattsättning, golvläggning, träarbete, väg- och anläggning och murning) imponerade stort på både besökare och domare.

2015-10-26 13:57:26

Yrkeslärarutbildning inom hållbart byggande och energieffektivisering

Vi måste minska vår energiförbrukning i Sverige. Uppvärmning och drift av fastigheter och bostäder står för ca 38 procent av vår energiförbrukning. Enligt EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda ska alla nya byggnader senast 31 december 2020 vara så kallade nära-noll-energibyggnader (NNE). Genom bättre kunskap om nya energibesparande material och metoder genom hela byggprocessen kan vi bygga energisnålare fastigheter.

Energimyndigheten: ”Sverige har som mål att halvera energianvändningen i bebyggelse till år 2050. Redan 2020 ska all nybyggnation vara nära-nollenergibyggnader och energianvändningen efter större renoveringar ska reduceras. Hela branschen ska ställas om till ett mer energieffektivt byggande. För att lyckas med det behövs mer kunskap.”

2015-05-07 12:29:07
En yrkesarbetare som har ett yrkesbevis för en anläggningsmaskin eller en krantyp kan utöka detta till ytterligare ett maskinslag genom att tillsammans med en handledare på företaget göra en breddningsutbildning.
2015-03-17 07:10:09
Sveriges Byggindustrier, Maskinentreprenörerna, Svenska Byggnadsarbetareförbundet och Seko Service och kommunikationsfacket har kommit överens om att införa en generell dispens från kravet att genomföra YTP med godkänt resultat för att erhålla yrkesbevis från 2015-04-01 till dess ett nytt yrkesutbildningsavtal träder i kraft. Inga krav på kompensation avseende lön till arbetstagare med anledning av att man tidigare inte klarat YTP kan ställas.
2015-01-30 16:06:09
Fr.om. januari 2015 är det nya kriterier och begränsad giltighet för Branschrekommenderade skolor
2014-10-14 10:15:01

Yrkesutbildingen för ställningsbyggare har under ett antal år genomförts på olika sätt.

2013-05-02 13:33:05

Arbetsmiljöverkets hemsida kan ni hitta AFS 2012:03 och Vägledning - Minderårigas arbetsmiljö.