BYNs remissvar

Ett av BYNs uppdrag är att svara på samtlig inbjudningar till remissvar som BYN tar emot. Genom våra förslag och synpunkter får vi möjligheten att påverka kvalitetsutvecklingen av yrkesutbildningar i Sverige.

I listan till höger finns de remissvar som BYN har lämnat sedan januari 2016.