Årsrapporter

BYN styrelse tar för varje verksamhetsår fram en årsrapport där BYNs verksamhet redovisas utifrån målen i BYNs verksamhetsplan.

I årsrapporten redovisas BYNs olika aktiviteter och aktuella projekt . Varje årsrapport har ett tema, vilket anknyter till ett atkuellt utveklingsområde. Statstik med anknytning till yrkesutbildning, skolhuvudmän mm presenteras.