BYNs kansli

BYNs kansli arbetar bl a med:

  • service till BYN-regioner, lärlingar, lärare, utbildare m fl
  • produktion av exempelvis yrkesbevis och informationsmaterial
  • information till skolor, BYN- regioner och godkända utbildningsgivare
  • validering, kompetensprov och erkännande av utländsk yrkesutbildning
  • distansutbildning
  • samverkan/påverkan politiker, myndigheter, skolor
  • registerhantering
  • godkännande av utbildningsgivare och validerare
  • branschrekommenderade skolor
  • deltagande i arbetsgrupper för utveckling av yrkesutbildning på nordiskt och europeisk basis

Nedan hittar du en förenklad telefonlista till oss på BYNs kansli. För att få veta mer om oss på BYNs kansli och våra kontaktuppgifter klicka här.

 

Telefonlista till BYNs kansli:

Ingemar Klaesson

Kanslichef

08-564 881 64

Michael Gustafsson

Rådgivare

08-564 881 63

Christian Nielsen

Rådgivare

08-564 881 62

Magnus Nordin

Rådgivare

08-564 881 68

Carina Bergström

Administ./Ekonomi

08-564 881 65

Sandra Flygare Baas

Administration

08-564 881 66

Carina Sköld

Administration

08-564 881 61

Pertti Hilonen

Ekonomiansvarig

08-564 881 67