BYNs kansli

BYNs kansli arbetar bl a med:

  • service till BYN-regioner, lärlingar, lärare, utbildare m fl
  • produktion av exempelvis yrkesbevis och informationsmaterial
  • information till skolor, BYN- regioner och godkända utbildningsgivare
  • validering, kompetensprov och erkännande av utländsk yrkesutbildning
  • distansutbildning
  • samverkan/påverkan politiker, myndigheter, skolor
  • registerhantering
  • godkännande av utbildningsgivare och validerare
  • branschrekommenderade skolor
  • deltagande i arbetsgrupper för utveckling av yrkesutbildning på nordiskt och europeisk basis

Nedan hittar du en förenklad telefonlista till oss på BYNs kansli. För att få veta mer om oss på BYNs kansli och våra kontaktuppgifter klicka här.

 

Telefonlista till BYNs kansli:

Ingemar Klaesson       Kanslichef                                 08-564 881 64
Michael Gustafsson     Rådgivare                                 08-564 881 63
Christian Nielsen         Rådgivare                                 08-564 881 62
Magnus Nordin            Rådgivare                                 08-564 881 68
Thomas Hagman         Rådgivare                                 08-564 881 74
Carina Bergström        Ekonomiansvarig                      08-564 881 65
Carina Sköld               Handläggning/Administration    08-564 881 61
Patrycja Lewsza          Administration                           08-564 881 69
Carolina Mallwitz         Administration                           08-564 881 67