Vi på BYNs kansli


Ingemar Klaesson

Kanslichef
Tel:
08-564 881 64
E-post:
ingemar@byn.se

Mer:

Ingemar har övergripande ansvar för att de uppgifter som BYN har utförs i enlighet med yrkesutbildningsavtal och BYNs verksamhetsplan.  Prioriterade uppgifter är att verkställa beslut i BYN styrelse och arbetsutskott samt att bygga nätverk och skapa goda relationer med bland andra BYN-regionerna, myndigheter, skolhuvudmän, andra yrkesnämnder, skolor och utbildningsgivare.

Kan svara på frågor om:

 • BYNs styrelse och AU
 • Ekonomi- och personalfrågor
 • Nationella programrådet för Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Branschrekommenderad skola
 • Årsrapport

Lägg i adressbok

Michael Gustafsson

Rådgivare
Tel:
08-564 881 63
E-post:
michael@byn.se

Mer:

Michael arbetar som utbildningsrådgivare och har erfarenhet från NCC där han jobbade med employer branding frågor. Utöver den ordinarie rådgivningen så ansvarar Michael för projekt kopplade till färdigutbildningen i företagen ex.vis handledarutbildning, våra register med utbildningsböcker och APL e-bok. Michael ansvarar också för vår hemsida och intranät (register) samt ID06 och GDPR.

Lägg i adressbok

Christian Nielsen

Rådgivare
Tel:
08-564 881 62
E-post:
christian@byn.se

Mer:

Christian arbetar som utbildningsrådgivare, han har en bakgrund som anläggare med specialisering som anläggningsdykare. Utöver rådgivning i frågor kring utbildning till byggbranschen så har han huvudansvaret för anläggningsdykarna och distansutbildningsmaterialet. Han sitter också som sammankallande i flera av arbetsgrupperna för branschens målbeskrivningar.

Lägg i adressbok

Magnus Nordin

Rådgivare
Tel:
08-564 881 68
E-post:
magnus@byn.se

Mer:

Magnus arbetar som utbildningsrådgivare och kommer senast från FU (Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd) där han jobbat med kompetens- och utbildningsfrågor. Han har tidigare erfarenheter som projektledare, lärare och skolledare. Magnus är bl.a. projektledare för utbildningsprojektet Nya Glasögon, ansvarig för BYNs valideringsmodell och projektledare för BYNs/CSS deltagande vid Yrkes-SM 2018

Lägg i adressbok

Thomas Hagman

Rådgivare
Tel:
08-564 881 74
E-post:
thomas.hagman@byn.se

Mer:

Thomas arbetar som utbildningsrådgivare och kommer senast från produktionen inom väg och anläggning, där han har en lång erfarenhet på flertalet positioner. Han har huvudansvaret för BYNs maskinyrken (anläggnings- och lyftande maskiner) där han är sammankallande i flera av branschens yrkesråd.

Thomas arbetar också med tävlingsverksamhet och leder valideringsprojektet för maskin. Han har även varit projektledare för Bygg din framtid.

Lägg i adressbok

Carina Bergström

Administration/Ekonomiansvarig
Tel:
08-564 881 65
E-post:
carina@byn.se

Mer:

Carina Bergström arbetar främst med ekonomi och administration, men har även varit involverad i arbetet kring BYNs register. Carina ansvarar även för BYNs hemsida.

Carina finns oftast på kontoret från kl. 7, så prova gärna på hennes direktnummer 08-564 881 65.

 

Kan svara på frågor om:

 • Ekonomi
 • Fackteoretisk utbildning på distans
 • BYNs register
 • Utbildningsbok
 • BYNs hemsida
 • Allmän information och service

Lägg i adressbok

Carina Sköld

Administratör/Handläggare
Tel:
08-564 881 61
E-post:
carina.skold@byn.se

Mer:

Carina arbetar som administratör och handläggare av bl.a. breddningsutbildning och branschrekommenderad skola. Samt ansvarar för och sköter administrationen kring godkända utbildningsgivare, valideringsleverantörer, kompetensprov och asbest.

Kan svara på frågor om:

 • Branschrekommenderad skola
 • Asbest
 • Kompetensprov
 • Breddningsutbildning
 • Godkända utbildningsgivare
 • Valideringsleverantörer
 • Lokala Stödet
 • Konferensbokningar
 • Allmän information och service

Lägg i adressbok

Patrycja Lewsza

Administratör
Tel:
08-564 881 69
E-post:
patrycja.lewsza@byn.se

Mer:

Patrycja arbetar som administratör och handläggare av bl a distansutbildning, kompetensprov och erkännandeintyg.

Patrycja arbetar oftast mellan kl. 9.30-17. Efter kl. 16 kan du nå henne på hennes direktnummer 08-564 881 69.

Kan svara på frågor om:

 • Fackteoretisk utbildning på distans
 • Erkännandeintyg
 • Kompetensprov

Lägg i adressbok

Carolina Mallwitz

Administratör
Tel:
08-564 881 67
E-post:
carolina.mallwitz@byn.se

Mer:

Carolina arbetar som administratör och kommunikatör. Förutom att hon ansvarar för branschrekommenderad skola hanterar hon även hemsidan och BYNs sociala medier. 

Kan svara på frågor om:

 • BYNs register
 • BYNs hemsida
 • Branschrekommenderad skola
 • Konferensbokningar
 • Sociala medier
 • Allmän information och service

Lägg i adressbok