Vi på BYNs kansli


Ingemar Klaesson

Kanslichef
Tel:
08-564 881 64
E-post:
ingemar@byn.se

Mer:

Ingemar har övergripande ansvar för att de uppgifter som BYN har utförs i enlighet med yrkesutbildningsavtal och BYNs verksamhetsplan.  Prioriterade uppgifter är att verkställa beslut i BYN styrelse och arbetsutskott samt att bygga nätverk och skapa goda relationer med bland andra BYN-regionerna, myndigheter, skolhuvudmän, andra yrkesnämnder, skolor och utbildningsgivare.

Kan svara på frågor om:

 • BYNs styrelse och AU
 • Ekonomi- och personalfrågor
 • Nationella programrådet för Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Branschrekommenderad skola
 • Årsrapport

Lägg i adressbok

Michael Gustafsson

Rådgivare
Tel:
08-564 881 63
E-post:
michael@byn.se

Mer:

Michael arbetar som utbildningsrådgivare och har erfarenhet från NCC där han jobbade med employer branding frågor. Utöver den ordinarie rådgivningen så ansvarar Michael för projekt kopplade till färdigutbildningen i företagen ex.vis handledarutbildning, våra register med utbildningsböcker och APL e-bok. Michael ansvarar också för vår hemsida och intranät (register) samt ID06 och GDPR.

Lägg i adressbok

Christian Nielsen

Rådgivare
Tel:
08-564 881 62
E-post:
christian@byn.se

Mer:

Christian arbetar som utbildningsrådgivare, han har en bakgrund som anläggare med specialisering som anläggningsdykare. Utöver rådgivning i frågor kring utbildning till byggbranschen så har han huvudansvaret för anläggningsdykarna och distansutbildningsmaterialet. Han sitter också som sammankallande i flera av arbetsgrupperna för branschens målbeskrivningar.

Lägg i adressbok

Magnus Nordin

Rådgivare
Tel:
08-564 881 68
E-post:
magnus@byn.se

Mer:

Magnus arbetar som utbildningsrådgivare och kommer senast från FU (Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd) där han jobbat med kompetens- och utbildningsfrågor. Han har tidigare erfarenheter som projektledare, lärare och skolledare. Magnus är bl.a. projektledare för utbildningsprojektet Nya Glasögon, ansvarig för BYNs valideringsmodell och projektledare för BYNs/CSS deltagande vid Yrkes-SM 2018

Lägg i adressbok

Thomas Hagman

Rådgivare
Tel:
08-564 881 74
E-post:
thomas.hagman@byn.se

Mer:

Thomas arbetar som utbildningsrådgivare och kommer senast från produktionen inom väg och anläggning, där han har en lång erfarenhet på flertalet positioner. Han har huvudansvaret för BYNs maskinyrken (anläggnings- och lyftande maskiner) där han är sammankallande i flera av branschens yrkesråd.

Thomas arbetar också med tävlingsverksamhet och leder valideringsprojektet för maskin. Han har även varit projektledare för Bygg din framtid.

Lägg i adressbok

Carina Bergström

Administration/Ekonomiansvarig
Tel:
08-564 881 65
E-post:
carina@byn.se

Mer:

Carina Bergström arbetar främst med ekonomi och administration, men har även varit involverad i arbetet kring BYNs register. Carina ansvarar även för BYNs hemsida och administrationen kring distansutbildningen och kontakterna med Hermods tillsammans med Sandra Flygare Baas.

Carina finns oftast på kontoret från kl. 7, så prova gärna på hennes direktnummer 08-564 881 65.

 

Kan svara på frågor om:

 • Fackteoretisk utbildning på distans
 • BYNs register
 • Utbildningsbok
 • Ekonomi
 • BYNs hemsida
 • Allmän information och service

Lägg i adressbok

Carina Sköld

Administratör/Handläggare
Tel:
08-564 881 61
E-post:
carina.skold@byn.se

Mer:

Carina arbetar som administratör och handläggare av bl.a. breddningsutbildning och branschrekommenderad skola. Samt ansvarar för och sköter administrationen kring godkända utbildningsgivare, valideringsleverantörer, kompetensprov och asbest.

Kan svara på frågor om:

 • Branschrekommenderad skola
 • Asbest
 • Kompetensprov
 • Breddningsutbildning
 • Godkända utbildningsgivare
 • Valideringsleverantörer
 • Lokala Stödet
 • Konferensbokningar
 • Allmän information och service

Lägg i adressbok

Patrycja Lewsza

Administratör
Tel:
08-564 881 69
E-post:
patrycja.lewsza@byn.se

Mer:

Patrycja arbetar som administratör och handläggare av bl a distansutbildning och erkännandeintyg.

Kan svara på frågor om:

 • Fackteoretisk utbildning på distans
 • Erkännandeintyg

Lägg i adressbok

Pertti Hilonen

Ekonomi
Tel:
E-post:
pertti@byn.se

Mer:

Pertti Hilonen är redovisningsekonom och ansvarar för redovisningen i BYNs verksamhet. Pertti arbetar bl a med löner, löpande redovisning, uppföljning av projektresultat, arvoden, utlägg, avstämningar, skattedeklarationer och externa kontakter med bl. a Skatteverket och revisorer då det avser redovisning för BYN.

Lägg i adressbok

Sandra Flygare Baas (föräldraledig)

Administratör
Tel:
08-564 881 66
E-post:
sandra@byn.se

Mer:

Sandra arbetar som administratör och handläggare av bl a distansutbildning och erkännandeintyg.

Kan svara på frågor om:

 • Fackteoretisk utbildning på distans
 • Erkännandeintyg

Lägg i adressbok