Vart ska jag vända mig?

Har du frågor om lärlingsanställning, utbildning och yrkesbevis? Då ska du vända dig till din BYN-region i det län du bor i. Kontaktuppgifter hittar du i rullgardinslistan nedan.

BYN där du bor – din kontakt

I stort sett i varje län finns en BYN-region, som består av BYNs parter i det aktuella området. De som arbetar i BYN-regionerna är anställda av respektive organisation och har till uppgift att ge service till elever, lärlingar, yrkesarbetare, skolor och företag. Det är till din BYN-region du skall vända dig med frågor kring din utbildning, lärlingsanställning (utbildningsbok) och yrkesbevis.

Kontaktuppgifter till BYN-regionerna finns här:

BYN-regionerna arbetar med:

  • handläggning av lärlingsanställningar, utbildningsböcker och uppföljning av lärlingar
    Blanketten "Anmälan om lärlingsanställning"
  • distansutbildning
  • yrkesbevis
  • lokala rekryteringsaktiviteter
  • samverkan med skolor i regionen
  • kontakter med godkända utbildningsgivare/vuxenutbildare
  • information och rådgivning
  • kontakter med företag, elever och lärlingar