BYN Uppland

Välkommen till BYN Uppland! Du kan alltid vända dig till oss när du har frågor om utbildning och arbete i regionen.

BYN Uppland

Bangårdsgatan 13, 2 tr
753 20 Uppsala

 Kontaktperson och handläggare byggyrken

Claes Wallin
claes.wallin@sverigesbyggindustrier.se
018-56 61 23

Bengt Westman
bengt.westman@byggnads.se
010-601 14 68

Liselotte Karlsson
lise-lotte.karlsson@byggnads.se
010-601 14 57

Kontaktperson och handläggare maskinföraryrken

My Salama Hansson
my.salama.hansson@me.se
08-762 70 93

Rolf Hedlycke
rolf.hedlycke@seko.se
08-454 84 11

BYN Upplands styrelse

Ordförande

Per Mangs
per.mangs@ncc.se
08-585 512 45

Vice ordförande

Bengt Westman
bengt.westman@byggnads.se
010-601 14 68

Sekreterare

Claes Wallin
claes.wallin@sverigesbyggindustrier.se
018-56 61 23

Ledamöter

Lena Forssblad, Skanska
John Lundberg, JM
Christer Sjödin, Peab Sverige AB
Maria Rosendal, K360 Nordic AB
Mats Larsson, ME
My Salama Hansson, ME
Krister Eriksson, Byggnads
Emilia Dahlén, representant för Byggnads
Magnus Ekeljung, SEKO
Rolf Hedlycke, SEKO

Adjungerade

Claes Wallin, BI
Mats Eriksson, Byggutbildning Star
Henrik Lindman, Peab Anläggning