Arbetsutskottet

Arbetsutskottet, BYNs AU, ansvarar för att fattade beslut genomförs, inrättar arbetsgrupper för branschfrågor och utformar anvisningar utifrån BYNs verksamhetsplan. I AU har Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet två ledamöter var och Maskinentreprenörerna, ME, samt SEKO Facket för Service och Kommunikation en var.

Nästa AU möte - se BYNs kalendarium

Ordförande
Lars Tullstedt
Sveriges Byggindustrier

Vice ordförande
Görgen Zilén
Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ordinarie ledamöter
För Sveriges Byggindustrier
Eva Thor

För Svenska Byggnadsarbetareförbundet
Bengt Westman

För Maskinentreprenörerna
Per-Erik Markström

För SEKO facket för service och kommunikation
Linda Agetoft

Suppleanter
För Maskinentreprenörerna
Hampe Mobärg

För SEKO facket för service och kommunikation
Rolf Hedlycke

BYNs kansli
Ingemar Klaesson
Michael Gustafsson
Christian Nielsen
Magnus Nordin
Thomas Hagman