BYNs styrelse

I BYNs styrelse har Svenska Byggnadsarbetareförbundet och Sveriges Byggindustrier tre ordinarie ledamöter var, och Maskinentreprenörerna, ME, samt SEKO Facket för Service och Kommunikation har en var. Styrelsen har det yttersta ansvaret för BYNs verksamhet och fattar t ex beslut om verksamhetsplan, budget, BYNs anvisningar och ansvarar för uppföljning av verksamheten.

Nästa styrelsemöte - se BYNs kalendarium

Ordförande
Lars Tullstedt
Sveriges Byggindustrier

Vice ordförande
Görgen Zilén
Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ordinarie ledamöter
För Sveriges Byggindustrier
Johan Gillberg
Malin Simonetti, Bäckströms anläggning AB/Sveriges Byggindustrier

För Svenska Byggnadsarbetareförbundet
Bengt Westman
Rickard Kronlid

För Maskinentreprenörerna
Mathias Fors

För SEKO Facket för Service och Kommunikation
Magnus Ekeljung

Suppleanter
För Sveriges Byggindustrier
Eva Thor

För Svenska Byggnadsarbetareförbundet
Tommi Hakala

För Maskinentreprenörerna
Hampe Mobärg

För SEKO Facket för Service och Kommunikation
Rolf Hedlycke