Kalendarium

  2018-10-05

  Kansliets nyhetsbrev

  2018-10-09 – 2018-10-10

  BYNs lärarråd, Stockholm

  2018-10-09

  Nyhetsbrev via Skype

  2018-10-10 – 2018-10-11

  BYN-TYAs maskininstruktörskonferens, Södertälje

   2018-10-18

   Ny i BYN

   Informationsmöte för nyanställda hos BYNs partner

   Mötet hålls på BYNs kansli i Västberga, Stockholm

   Anmälan görs till BYNs kansli på info@byn.se, mer information kommer i ett nyhetsbrev under hösten.

    

   2018-10-29 – 2018-11-02

   v. 44, lärarkonferenser i regionerna