Samverkan

BYN samverkar med sin omvärld på olika sätt, exempelvis andra yrkesnämnder i Sverige, skolor och utbildare, Skolverk och andra myndighetsorganisationer men också på internationell nivå. Samverkan med skolor sker på både regional och nationell nivå.