Andra yrkesnämnder

Yrkesnämnder i samverkan, YNIS, är ett nätverk av yrkesnämnder som arbetar med andra yrken inom byggnadsindustrin än BYNs yrken. De yrkesnämnder som ingår i YNIS-nätverket representerar Bygg, El, Fastighet, Glas, Handel, Motor, Målar, Transport, Plåt branscherna och träffas 4-6 gånger under året. Syftet med nätverket är bl.a. utbyta erfarenheter mellan yrkesnämnderna och att diskutera samarbetsformer för att stärka synen på yrkesutbildningar och yrkesarbete.