BYN & TYA

Samverkan

Byggnadsindustrins Yrkesnämnd och Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd kom i december 2007 överens om samverkansformer gällande maskinutbildningar i landet.

Samverkansformerna har utvecklats sedan dess och man har utöver ett särskilt samverkansavtal kommit överens om att erkänna varandras yrkesbevis och en gemensam syn på kvalitetssäkring av maskinutbildare.

BYN och TYA har tagit fram gemensamma utbildningsplaner för maskiner som finns i båda organisationerna. Utbildningsplanen för anläggningsmaskiner (grävande maskiner) är framtagen och godkänd av bägge organisationerna. Arbetet med de lyftande maskinerna pågår.