Hjullastare godshantering

Ett beslut i BYNs styrelse utökar erkännande vilket innebär att även TYAs "Hjullastare gods" omfattas.
BYN har alltså inte tagit fram en egen utbildning för ändamålet. Erkännandet omfattar ett antal begränsande faktorer, bl.a. att det verkligen handlar om en "bisyssla" för en byggnadsarbetare med annat yrkesbevis på en arbetsplats. Läs mer om Hjullastare godshantering i BYN respektive TYA och vilka villkoren är.