Utbildningsintyg för maskinförare

BYN och TYA har ett gemensamt utbildningsintyg för maskinförare, det så kallade ”svarta plastkortet”. Det utfärdas efter genomgången och godkänd grundutbildning på särskilda maskinslag som anges på kortet.

För en maskinförare som arbetar på BYNs avtalsområden ska kortet bytas mot en utbildningsbok eftersom grundutbildningen ska slutföras med en reglerad färdigutbildningstid (lärlingsanställning).

För en maskinförare på TYAs avtalsområden gäller kortet som utbildningsintyg. När 30 månaders erfarenhet uppnåtts ska utbildningsintyget bytas ut mot ett yrkesbevis.

På många arbetsplatser där yrkesbevis inte krävs enligt kollektivavtal, utbildar man ändå sina förare enligt BYNs och TYAs anvisningar. På dessa arbetsplatser visar det ”svarta plastkortet” att maskinföraren har den grundutbildning som krävs enligt Arbetsmiljöverket.