Yrkesbevis i BYN eller TYA

BYN och TYA erkänner varandras yrkesbevis.

BYN och TYA upprättade i november 2009 ett avtal om erkännande av varandras yrkesbevis och utbildningsböcker för gemensamma maskinslag. Det betyder att den som har yrkesbevis/utbildningsbok från BYN eller TYA får arbeta  på arbetsplatser inom bägges avtalsområden.

Följande maskiner är gemensamma i TYA och BYN:

  • Grävmaskin
  • Grävlastare
  • Väghyvel
  • Mobilkran
  • Betongpump
  • Hjullastare anläggning/Lastmaskin
  • Teleskoplastare/Teleskoptruck
  • Hjullastare godshantering accepteras under särskilda villkor på arbetsplatser inom BYNs kollektivavtalsområden. Läs mer om detta under rubriken Hjullastare godshantering.