PUL - Personuppgiftslagen

ByggnadsIndustrins Yrkesnämnd för register över alla blivande yrkesarbetare (lärlingar) samt alla som har tagit yrkesbevis i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Uppgifterna lagras i våra register, elev- lärlingsregister och yrkesbevisregister. Registren finns för att vi ska kunna ge dig vår service och information. Uppgifterna i registren kan också användas för statistiska ändamål samt för att ge service åt BYN-regionerna. Ansvarig för personuppgifterna är Byggnadsindustrins Yrkesnämnd.

Identifiering

De uppgifter som registreras använder vi för att identifiera dig vid beställning av ID06 , utbildningsbok, yrkesbevis eller om du skulle behöva ett nytt bevis eller bok. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till myndigheter eller företag utanför vår organisation.

Samtycke

När du påbörjar en av våra utbildningar eller motsvarande så samtycker du till att vi behandlar personuppgifter om dig i enlighet med ovanstående.

Information om personuppgifter samt att ta bort uppgifter

Den som önskar information om vilka uppgifter som finns registrerade kan enligt §26 PUL skriftligt ansöka om detta på nedanstående adress. Vill du inte att uppgifterna om dig ska finnas kvar måste du kontakta oss skriftligen och begära ett avlägsnande av personuppgifterna antingen till BYN, Box 42136, 126 15  Stockholm, eller till michael@byn.se