BYN Stockholm Gotland

Välkommen till BYN Stockholm Gotland! Du kan alltid vända dig till oss när du har frågor om utbildning och arbete i regionen.

Kontaktpersoner och handläggare byggyrken

Birgitta Wallin (handlägger byggyrken samt maskinfrågor för BI-företag)
larling.ost@sverigesbyggindustrier.se
+46 8 587 147 22
Postadress: Sveriges Byggindustrier Öst
Box 34120
100 26   STOCKHOLM

Jenny Starkenberg
01larling@byggnads.se
+46 10 601 12 70
Postadress: Byggnads Stockholm-Gotland
Box 1288
171 25  SOLNA

Kontaktperson och handläggare maskinföraryrken

My Salama Hansson (anläggningsmaskiner för ME-företag)
my.salama.hansson@me.se
+46 8 762 70 93
Postadress: ME Region 2
Dragrännan 19
746 50 BÅLSTA

Rolf Hedlycke (anläggningsmaskiner för hängavtalsbundna företag)
rolf.hedlycke@seko.se
+46 8 454 84 11

Roland Ahl (kranar)
roland.ahl@byggnads.se
+46 10 601 11 31

BYN Stockholm Gotlands styrelse

Ordförande

Kristin Andersson, Sveriges Byggindustrier Öst

Vice ordförande

Tomas Kullberg, Byggnads Stockholm-Gotland

Sekreterare

Erika Hann, Sveriges Byggindustrier Öst

Ledamöter och suppleanter

My Salama Hansson, ME Region Öst
Magnus Ekeljung, SEKO Väg & Anläggning
Anneli Lundström, Ekens Golv AB
Per Mangs, NCC Construction Sverige AB
Rolf Hedlycke, SEKO Väg & Anläggning
Anton Linde, Byggnads Stockholm-Gotland
Malin Nykvist, Frentab
Emil Borg, Ruthström & Larsson Bygg AB (Gotland)
Jörgen Landeborn, Byggnads Stockholm-Gotland (adjungerad)
Birgitta Wallin, Sveriges Byggindustrier Öst (suppleant)
Jenny Starkenberg, Byggnads Stockholm-Gotland (suppleant)
Mats Larsson, ME Region Öst (suppleant)