Skol- och yrkestävlingar

Det är viktigt att ha en hög kvaliten på yrkesutbildningarna, för att göra detta finns det många olika sätt. Ett sätt är att genom tävlingar få fram lusten till lärande och yrket, att tillsammans med andra skolor känna av var just min skola och mina elever ligger i utbildningsnivå i förhållande med andra.

Vill din skola vara med och tävla? Du hittar anmälningsformulär, tävlingsuppgifter, bedömningsmallar m.m. på CSS hemsida under rubriken "Var med och tävla"

Syftet med yrkes- och skoltävlingar är:

  • att höja kvaliten på utbildningar och därmed kompetensen i branschen
  • att attrahera fler ungdomar till utbildningarna och branschen
  • att synliggöra yrkesstoltheten