Yrken i vår bransch

Det som gör byggbranschen extra spännande är alla olika yrkesmöjligheter. Valet av arbetsredskap är ditt: dator, hammare, planeringskalender eller murslev. Byggare av olika slag arbetar med hus och anläggningar från idé till verklighet.

Här till vänster kan du läsa om de yrken inom byggsektorn som BYN arbetar med, och hur du kan utbilda dig till dessa. Mer om utbildningsvägarna hittar du under Vägen till ditt yrkesbevis.

Läs även målbeskrivningarna för våra yrken.

På de flesta sidor finns det ett informationsmaterial att ladda ned om du vill läsa mer (PDF-format). Om du vill ha tryckta exemplar av broschyrerna ska du kontakta din BYN region.