Anläggningsdykare

Idag ökar efterfrågan på en modernare infrastruktur vilket gör att anläggningssektorn expanderar. Arbetsmarknadens behov av kvalificerade dykare har de senaste åren ökat och man räknar med att efterfrågan på dykare kommer att öka något. Idag finns omkring 500 yrkesverksamma dykare i Sverige, varav cirka hälften är anläggningsdykare. Övriga dykare återfinns bland annat inom Marinen, Kustbevakningen, Räddningstjänsten och Polisen.

Det finns tre sorters certifikat för yrkesmässig dykning. Dessa utfärdas enligt SFS 1986:687 av Försvarsmakten, Marincentrum mot kompetenskraven listade i HKV 02 760:59389.

Certifikat B avser anläggningsdykare och utfärdas för dykare som utbildats för dykning med luft, för lätt och tung utrustning ned till 50 m djup. Exempel på arbetsuppgifter är arbete inom kraftindustrin samt vid anläggnings-, byggnads-, besiktnings- underhålls- och bärgningsarbete.

 

Vad gör en anläggningsdykare?

Anläggningsdykare jobbar med de flesta arbeten som utförs under vattnet när man bygger eller reparerar broar, hamnar, farleder och kraftverk. De är alltså anläggningsarbetare men med arbetsplatsen under vattenytan. I arbetsuppgifterna ingår till exempel att schakta, borra, spränga, svetsa, bygga formar, armera och gjuta. Av dykeriföretagens uppdrag är merparten anläggningsjobb. Uppdragens längd kan variera från ett par timmar till flera månader. Dykarbeten kan utföras på upp till 50 meters djup men sker oftast på grundare vatten och sker året runt.

Som anläggningsdykare kommer du att få ett garanterat omväxlande, men också krävande, arbete. Det ställs stora krav på både din fysik och yrkesskicklighet. Du måste ha god kondition och hälsa men också vara psykiskt stabil för att klara av pressade situationer. Många gånger ställs du inför problem som måste lösas under tuffa förhållanden och då måste du kunna lita på ditt omdöme och kreativa förmåga. Dykningarna utförs oftast i extrema miljöer som kräver att du kan kombinera din yrkesskicklighet med ditt dykkunnande.

Du kommer att arbeta både på land och i vatten. Du tillbringar ungefär 40-50% av din arbetstid i vatten, resterande tid utför du arbetsuppgifter på land, till exempel bygger formar inför en gjutning. Inget undervattensarbete är det andra likt, vilket gör yrkesdykningen till ett mångsidigt yrke. I bygg - och anläggningsbranschen använder man ofta tunga verktyg och maskiner, där arbetet med att förebygga olyckor ständigt sker. Därför ställs speciella krav på anläggningsdykarens utbildning.

Grundutbildningen omfattar utöver dykutbildningen en grundläggande byggutbildning inom anläggningsområdet samt sedan april 2015 även avsnitt som fartygsbefäl 8 och maskinbefäl 8. Utbildningen kan göras på lite olika sätt men kompetenskravet är det samma. Man kan idag gå en 2-årig YH utbildning i Göteborg, http://www.yhguiden.se/utbildning/goteborgs-stad-utbildning/anlaggningsdykning , alternativt vara anställd i ett företag som traditionell lärling eller ha gjort hel eller del av grundutbildningen utomlands. Grundutbildning omfattar enligt avtal 3300 timmar och avslutas normalt med en certifikatskontroll. När samtliga moment (se målbeskrivning för yrket) är avklarade så återstår för dykaren att logga 800 dyktimmar föratt därefter få ut sitt yrkesbevis som anläggningsdykare. För mer information om lön under utbildningen se länk i ”FAQ (frågor och svar)”.

Yrkesbeviset utfärdas av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd enligt avtal mellan Sveriges Byggindustrier och Byggnads. För branschen finns en egen organisation, Dykentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier, som förkortas DIB (www.dib.nu).