Hur du blir anläggningsdykare

Du har flera möjligheter att utbilda dig till anläggningsdykare. All utbildning omfattar i praktiken tre steg:

  • Grundutbildning, vilken omfattar generella yrkeskunskapen som ex byggkunskaper, dykteori, dykplanering, navigation och B-certifikat eller motsvarande. Totalt: ca 3300 timmar.
  • Efter genomförd grundutbildning påbörjar du en kvalificerings-/färdigutbildningstid om 800 dyktimmar.
  • Yrkesbevis utfärdas då dessa mål har nåtts och företaget skickat in underlag som styrker utbildningen.

(Observera att utbildningen till anläggningsdykare inte är en gymnasieutbildning.)

Alternativ 1: Traditionell lärling

Du bör ha en byggbakgrund i trä, betong eller anläggning och eventuellt även ett yrkesbevis i något av dessa yrken. Därefter söker du anställning som dykarlärling på något av landets dykeriföretag.

För att du ska kunna bli dykarlärling krävs det att du har:

  • Genomgått en hälsokontroll enligt AFS 2006:5 och blivit godkänd.
  • Grundläggande dykutbildning. Beroende på dina tidigare erfarenheter ska du genomföra en blandad teoretisk/praktisk, företagsförlagd utbildning om ca 3 300 timmar. I slutet av din utbildning ska företaget anmäla dig till en certifikatskontroll. Om du blir godkänd får du ditt B-certifikat. Kopia på certifikatet skickas till BYN som skriver in certifikatsnumret i din utbildningsakt. (Traditionell utbildning kan också inledas med att du redan har erfarenhet och utbildning men där du saknar en eller flera delar i målbeskrivningen)

Alternativ 2: Skolförlagd utbildning

Du kan gå en kvalificerad yrkesutbildning, 80 KY-poäng. Utbildningen genomförs i regi av YRGO i Göteborg, http://goteborg.se/wps/portal/yrkeshogskoleutbildning/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijUy9A52MvIwNLNxcHQ08g30dvUycA929fY30C7IdFQHp1yfI/ under 80 veckor (heltid). Utbildningen innehåller bland annat dykerimedicin, arbetsmiljöfrågor, engelska och teknologi, dykning med vanligt förekommande utrustningar, formsättning, armering och betonggjutning, borrning och sprängning, schaktningsarbeten, stålarbeten, rörläggning, inspektion, dokumentation och produktionsstyrning. En tredjedel av utbildningen består av praktik på dykeriföretag som ger dig möjlighet att tillämpa dina kunskaper och skaffa dig goda kontakter inom branschen. Utbildningen omfattar samma krav som för den traditionella lärlingen vilket innebär att du under utbildningen måste klara certifieringskraven för B-certifikat samt det yrkesteoretiska provet. I samband med din anställning på ett dykeriföretag skicka in "Anmälan om lärlingsanställning"så att det registreras i systemet att du tagit anställning och påbörjat din kvalificeringstid.

Alternativ 3: Utländsk skolförlagd utbildning

Du kan få en grundläggande dykutbildning på ett flertal platser utomlands och erhålla ett dykcertifikat, IDSA level 3, som motsvarar det svenska B-certifikatet. Vid en anställning i ett dykeriföretag i Sverige valideras dina kunskaper och tidigare erfarenheter och därefter får du antingen en utbildningsbok (e-Bok) eller beroende på ditt utvärderingsresultat påbörja din kvalificeringstid om 800 dyktimmar.