MaskinförareMaskinföraren har en viktig uppgift i dagens byggande.  Olika anläggningsmaskiner används vid grävning av grunder, bergarbeten, lastning, vägbyggen och för tunga lyft. Dagens anläggningsmaskiner är mycket avancerade, men ingen teknik kan ersätta en skicklig maskinförare.

Vad gör en maskinförare?

Maskiner underlättar byggandet. Idag har varje större byggarbetsplats och anläggningsplats många olika typer av maskiner beroende på vilka arbeten som ska utföras.

I byggbranschen delas maskiner in i två grupper: anläggningsmaskiner som gräver och förflyttar och kranar som lyfter.

Några av de vanligaste maskinerna är grävmaskiner, lastmaskiner (eller hjullastare), väghyvlar, tornkranar, mobilkranar och betongpumpar.

Som maskinförare behöver du vara skicklig. Alla anläggningsmaskiner är idag mycket avancerade med hög kapacitet och stor precision.

En duktig förare måste kunna göra enklare beräkningar. Om du t.ex. har en ritning där det står att husgrunden ska ligga på en viss nivå, måste du kunna räkna ut på vilken höjd schaktbotten ska ligga från en känd fixpunkt i närheten.

I din utbildning får du också lära dig hur olika maskiner fungerar och hur de ska underhållas.

Hur blir du maskinförare?

  • Du väljer Bygg- och anläggningsprogrammet och inriktningen Anläggningsfordon.
  • Efter gymnasieskolan och yrkesexamen från gymnasiet går du vidare till färdigutbildning i ett företag. Färdigutbildningen får du genom en anställning i ett branschföretag och under tiden får du lärlingslön enligt avtal. Du måste själv söka anställningen som lärling.
  • Enligt gällande yrkesutbildningsavtal får du ditt yrkesbevis när du kommit upp i 4 800 timmar. Tiden redovisas som timmar från gymnasieskolan (vid fullt studieprogram 2 500 timmar) och lärlingstiden (resterande upp till  4 800 timmar).

Hur genomförs din gymnasieutbildning?

  • Första året läser du delar av de gymnasiegemensamma ämnena och de programgemensamma karaktärsämnena.
  • Karaktärsämnena Bygg och anläggning 1 och 2 ger dig kunskap och orientering om branschens olika yrken så att du lättare ska kunna välja vilket yrke som passar dig bäst.
  • Under utbildningen varvas teoretisk och praktisk utbildning i skolan med utbildning på en arbetsplats, APL.
  • Du ska ha minst 15 veckors APL, Arbetsplatsförlagt lärande, under din utbildningstid.
  • Du kan genomföra Dina studier som gymnasiallärling.

Vill du studera vidare?

BYN rekommenderar att du läser kurserna svenska 2 och 3 samt engelska 6 för att få grundläggande behörighet till högskolestudier. Du har rätt att läsa de kurserna inom ramen för ditt program eller som utökat program. Prata med din studie- och yrkesvägledare för att få reda på vilka kraven är för den utbildning du är intresserad av.