Tak- och tätskiktsmontör

Takmontör är ett mångsidigt yrke. Du monterar både tätskikt och värmeisolering, som till exempel mineralull, cellplast eller kork. Takmontören arbetar med många olika material och olika tekniker. Det är ett precisionsarbete som ställer höga krav.

Vad gör en takmontör?

Takmontören (också kallad tätskiktsmontör) ska ha kunskap om brandventilation, takfönster, gasolbrännare, plåt, papp, takbrunnar, isolering m.m.

Som takmontör gör du hela tätskiktet. Först läggs isoleringen, både värmeisolering och fuktskydd, sedan täcks taket med papp, plåt eller förtillverkade takelement. Vid renoveringar av äldre hus kan takmontören ta underarbetet så långt att plåtslagaren bara behöver lägga själva plåttaket.

Det är ibland ett tungt arbete, men färdiga takenheter används mer och mer, vilket underlättar ditt arbete.

Takmontör är ett yrke, där du ofta kommer att arbeta i mindre, självständiga grupper. Det är ett utpräglat utomhusjobb, så du bör tycka om att jobba ute året runt och du får inte ha anlag för svindel.

Att lägga yttertak är ett precisionsarbete och det kommer ständigt nya material som förutsätter nya kunskaper.

En stor del av yttertaken är nyproduktion, men dessutom renoveras tak från 1950-, 60- och 70-talen.

Hur blir du takmontör?

  • Du väljer Bygg- och anläggningsprogrammet och inriktningen Husbyggnad.
  • Efter gymnasieskolan och yrkesexamen från gymnasiet går du vidare till färdigutbildning i ett företag. Färdigutbildningen får du genom en anställning i ett branschföretag och under tiden får du lärlingslön enligt avtal. Du måste själv söka anställning som lärling.
  • Enligt gällande yrkesutbildningsavtal får du ditt yrkesbevis när du kommit upp i 4 800 timmar. Tiden redovisas som timmar från gymnasieskolan (vid fullt studieprogram 2 500 timmar) och lärlingstiden (resterande upp till 4 800 timmar).

Hur genomförs din gymnasieutbildning?

  • Första året läser du delar av de gymnasiegemensamma ämnena och de programgemensamma karaktärsämnena.
  • Karaktärsämnena Bygg och anläggning 1 och 2 ger dig kunskap och orientering om branschens olika yrken så att du lättare ska kunna välja vilket yrke som passar dig bäst.
  • Under utbildningen varvas teoretisk och praktisk utbildning i skolan med utbildning på en arbetsplats, APL.
  • Du ska ha minst 15 veckors APL, Arbetsplatsförlagt lärande, under din utbildningstid.
  • Du kan genomföra Dina studier som gymnasiallärling.

Vill du studera vidare?

BYN rekommenderar att du läser kurserna svenska 2 och 3 samt engelska 6 för att få grundläggande behörighet till högskolestudier. Du har rätt att läsa de kurserna inom ramen för ditt program eller som utökat program. Prata med din studie- och yrkesvägledare för att få reda på vilka kraven är för den utbildning du är intresserad av.