Validering

Validering kommer av engelskans validate i betydelsen göra giltigt, bekräfta. Validering är ett generellt begrepp för att göra synligt vilka kunskaper en person har.

BYN och validering

BYN har länge arbetat med validering av yrkeserfarenheter, såväl svenska som utländska. Det finns olika sätt att bli validerad:

1. Om du arbetat länge kan du göra ett s.k. teoretiskt kompetensprov. Hur länge du ska ha arbetat varierar beroende på vilket yrke man vill bli validerad i. Det krävs att man har tillräckliga språkkunskaper i svenska eftersom provet endast är på svenska. Läs mer om detta här: Kompetensprov

2. Om du har en utländsk utbildning och yrkeserfarenhet kan du välja att låta värdera detta, du kan ansöka om erkännandeintyg. Läs mer om detta här: Erkännandeintyg

3. Ytterligare en möjlighet är att du kan visa upp dina kunskaper i såväl teorin som praktiskt. Detta kan man göra hos en av BYNs godkända valideringsleverantörer. Läs mer om detta här: Godkända valideringsleverantörer

BYNs valideringsmodell

BYN har skapat en modell för validering för att överskådligt visa de olika vägarna till att få sina kunskaper värderade och synliggjorda.

BYN har även tagit fram riktlinjer för hur de godkända valideringsleverantörerna ska arbeta med validering.
Klicka på BYNs valideringsmodell i boxen uppe till höger för att läsa mer.