Godkända valideringsleverantörer

Om du förvärvat kunskaper och erfarenhet inom något av BYNs yrken på annat sätt än genom traditionell utbildning och vill få dessa värderade kan man vända sig till en av BYNs godkända valideringsleverantörer.

De har ett avtal med BYN att följa BYNs riktlinjer när det gäller validering. Det är särskilt viktigt att man inte blandar ihop begreppen utbildning och validering. Under max två veckor ska du hos en godkänd valideringsleverantör få visa vad du kan, både teoretiskt och praktiskt. Du ska därefter få ett intyg där detta är beskrivet.

Kostnaden för en validering görs upp mellan dig som vill bli validerad och den godkända valideringsleverantören.