Hur du blir godkänd valideringsleverantör

BYNs styrelse tog nyligen beslut om hur riktlinjerna för godkänd valierare ska se ut i den s.k. "BYNs valideringsmanual". Denna behöver bearbetas ytterligare och detta kommer att göras av BYNs kansli under maj månad.

BYNs styrelse tog nyligen beslut om hur riktlinjerna för godkända valideringsleverantörer ska se ut i den s.k. "BYNs valideringsmanual". Denna behöver bearbetas ytterligare och detta kommer att göras av BYNs kansli under maj månad.

För att ändå visa på hur riktlinjerna ser ut kan ni läsa materialet i rutan till höger.

Beslutet innebär också att även tidigare godkända validerare måste ansöka på nytt och bli godkända utifrån de nya riktlinjerna. Vi får många frågor om hur man ansöker om att bli av BYN godkänd validerare och det är en process som går i flera steg:

1. Man ansöker på angiven blankett och tillsammans med en resurs- och valideringsbeskrivning samt en beskrivning av hur man avser följa BYNs riktlinjer skickas detta in till BYNs kansli.

2. Kansliet handlägger ansökan och begär in yttrande från de BYN regioner där valideringarna är avsedda att ske.

3. BYNs arbetsutskott fattar beslut i frågan vid nästkommande möte. Arbetsutskottet sammanträder ca 1 månaden.

4. Kansliet förbereder ett avtal som skickas ut till den godkända valideringsleverantören.

Ansökan är förenat med en avgift om 5 000 kr i dagsläget samt en årlig avgift på 2 500 kr.
För den som söker ett kompletterande yrke till ett godkännande är kostnaden 1250:- per ny ansökan.

För mer information kontakta BYNs kansli:

Carina Sköld, carina.skold@byn.se , 08-564 881 61