Maskin- & kranförare i svenska projekt mindre än 6 mån

BYNs styrelse har beslutat ett komplettera BYNs valideringsmodell med ett spår för maskin-/kranförare som är avsedda att jobba i svenska projekt under kortare tid (max 6 mån). Dessa ska ansöka om en dispens, genomföra ett teoretiskt prov i säkerhet och teknik och slutligen godkännas av arbetsgivar- och arbetstagarrepresentant i aktuell region.

Bakgrunden till denna komplettering av BYNs valideringsmodell är att flera europeiska länders maskinförarutbildningar inte följer BYNs svenska "mall" och det är därför svårt att göra bedömningar vid ansökan om erkännandeintyg. Tillika skulle en fullständig validerings hos godkänd validerare vara en för omständlig process och inbjuda till att företagen avstår. Med en snabbare validering enligt det kompletterande beslutet behåller BYN initiativet, kravställandet och viss kontroll över de utländska maskinförarnas kompetens.

BYN följer även på detta sätt EU-direktivet om fri rörlighet då det endast är tillåtet att utföra kontroll (teoretiskt prov) inom områden där en yrkesarbetare kan sakna kunskaper (ex. svenska säkerhetsbestämmelser).

Observera att dispensen inte fråntar arbetsgivarens ansvar att förare har kunskap om och följer svensk lagstiftning.

Ansökan om dispens administreras centralt av BYNs kansli. Eftersom detta är en ny rutin så kommer verksamheten att inledningsvis att provas "steg-för-steg" och sedan utvärderas. Kostnaden på 2 500 kr inklusive moms faktureras när ansökan registrerats.

Förutsättningar:
1. Föraren ska kunna uppvisa ett intyg om 2 års erfarenhet de senaste 10 åren
2. Föraren ska kunna uppvisa ovanstående översatt till svenska av auktoriserad översättare
3. Föraren ska göra "Ansökan om dispens"
4. Föraren ska genomföra ett prov i "Säkerhet och teknik" med godkänt resultat.

Om föraren efter genomfört arbete vid projekt återkommer till samma eller ett annat projekt i Sverige efter att dispensen har upphört ska föraren ansöka om en ny dispens för ytterligare max 6 månader på angivet projekt inom 5 år från det att första dispensen utfärdats. Inget nytt prov behöver genomföras. En administrativ avgift om 1 250 kr inklusive moms ska erläggas. Önskar föraren ett permanent tillstånd kvarstår möjligheten att genomföra en regelrätt validering enligt BYNs riktlinjer för validering hos en av BYN godkänd validerare. Blir bedömningen att föraren har kunskaper motsvarande ett svenskt yrkesbevis kan erkännandeintyg utfärdas enligt BYNs beslutade modell för validering.