Operatorzy maszyn i dzwigow pracujacy na szwedzkich projektach krotszych niz 6 msc

Zarzad BYN postanowil wprowadzic do standardowego modelu walidacji umiejetnosci dodatkowa mozliwosc dla operatorow maszyn i dzwigow, ktorzy zamierzaja pracowac na szwedzkich projektach przez krotszy okres czasu (maksymalnie 6 miesiecy). Osoby te moga wnioskowac o wydanie czaasowego pozwolenia na prace na podstawie zaliczenia teoretycznego testu z zagadnien bezpieczenstwa i technologii oraz w rezultacie zatwierdzenia oraz uznania umiejetnosci przez przedtstawicieli pracodawacy i pracownika w okreslonym rejonie.

Podstawa do wprowadzenia w zycie takiego pozwolenia jest fakt, iz szkolny program nauczania operatorow maszyn i dzwigow w wielu krajach europejskich nie jest taki sam lub podobny do programu szwedzkiego, w zwiazku z czym ciezko jest dokonac oceny wnioskow o swiadectwo uznania kompetencji (erkännandeintyg). Ponadto proces weryfikacji u licencjonowanych weryfikatorow wydaje sie w tym przypadku zbyt obszernym przedsiewzieciem i zapewne zmuszalby wiele firm do rezygnacji z walidacji. Wydanie pozwolenia jest szybsza forma uznania kompetencji kandydata przy zachowaniu wymogow i kontroli nad umiejetnosciami zagranicznych operatorow maszyn.

BYN spelnia w ten sposob zalecenia i wymogi UE na temat swobodnego przeplywu pracownikow, gdzie dozwolona jest jedynie kontrola ( czyli w tym przypadku test teoretyczny) w tym obszarze, w ktorym pracownik moze nie posiadac dostatecznych umiejetnosci (np.: szwedzkie normy bezpieczenstwa).

Prosimy zauwazyc, ze czasowe pozwolenie na prace nie uchyla pracodawcy od ponoszenia odpowiedzialnosci za posiadanie przez pracownika odpowiednich kwalifikacji i przestrzegania szwedzkich przepisow.

Wniosek o wydanie czasowego pozwolenia na prace powinien wplynac do kancelarii BYN. W zwiazku z tym, ze jest to nowy proces, wniosek bedzie rozpatrywany krok po kroku, a nastepnie oceniany. Koszt administracyjny za rozpatrzenie wniosku wynosi 2500 koron szwedzkich. Faktura zostanie wyslana po zarejestrowaniu wnisoku w kancelarii.

Wymagania:

1. Operator musi przedstawic swiadectwo pracy z okresu minimum 2 lat pracy w przeciagu ostatnich 10 lat

2. Operator musi przetlumaczyc powyzszy dokument na jezyk szwedzki u tlumacza przysieglego

3. Operator musi wyslac wniosek o wydanie czasowego pozwolenia na prace

4. Operator musi musi przejsc szkolenie z zakresu bezpieczenstwa i technologii pracy oraz zakonczyc je z wynikiem pozytywnym.

 

W przypadku kiedy praca wykonywana przez operatora na tym samym lub innym projekcie przedluza sie poza okres trwania czasowego pozwolenia na prace, operator jest zobowiazany do zlozenia wniosku o wydanie nowego pozwolenia na kolejne maksymalnie 6 miesiecy na danym projekcie w przeciagu 5 lat od momentu, w ktorym zostalo wydane pierwsze pozwolenie. Nie zachodzi tu potrzeba przeprowadzania kolejnego testu teoretycznego. Operator ponosi oplate administracyjna 1250 koron szwedzkich za zlozenie kolejnego wniosku. Jezeli operator jest zainteresowany uzyskaniem stalego pozwolenia na prace ma on mozliwosc zwrocenia sie do jednego z naszych licencjonowanych weryfikatorow. Jezeli placowka taka stwierdzi, ze operator posiada umiejetnosci odpowiadajace szwedzkim standardom nauczania moze on uzyskac swiadectwo uznania (erkännandeintyg) wedlug obowiazujacego modelu walidacji w BYN.