1.3.5 Avtal med TYA om ömsesidigt erkännande av yrkesbevis och krav för yrkesbevis för tillkommande maskinslag

BYN erkänner yrkesbevis för maskinförare utfärdade av TYA för de maskinslag som är gemensamma, enligt följande:

 

Grävmaskin

OK

Grävmaskin

Grävlastare

OK

Grävlastare

Lastmaskin

OK

Lastmaskin

Väghyvel

OK

Väghyvel

 

Ej gemensamt

Hjullastare godshantering*)

Bandschaktare

Ej gemensamt

-

Teleskoptruck

OK

Teleskoplastare

Betongpump

OK

Betongpump

Mobilkran

OK

Mobilkran

Tornkran

Ej gemensamt

-

Grundläggningsmaskin

Ej gemensamt

-

 

Ej gemensamt

Lastbilsmonterad kran lätt

 

Ej gemensamt

Lastbilsmonterad kran tung

*) Under särskilda villkor kan yrkesarbetare med yrkesbevis i annat byggyrke få framföra lastmaskin på arbetsplats inom BYNs parters avtalsområde, se 1.3.6.

Ett yrkesbevis utfärdat av TYA behöver således inte bytas ut om arbetet sker på ett avtalsområde som gäller parterna i BYN. Önskar föraren komplettera med ytterligare maskinslag inom BYN ska maskinföraren genomföra s.k. introduktionsutbildning på det tillkommande maskinslaget enligt praxis.