1.3.6 Behörighetsutbildning - förare av lastmaskin för materialhantering Bygg- och anläggning

TYAs utbildning "Hjullastare godshantering" är godkänd som behörighetsutbildning för förare av lastmaskin för materialhantering bygg och anläggning. Yrkesarbetare som har genomgått utbildningen får inte utföra snöröjning med plog eller arbeta med materialhanteringsarm.

Grundkravet är att den person som ska utbildas har ett yrkesbevis i något av BYNs yrken och att den av BYN eller TYA godkända utbildaren utfärdar ett utbildningsintyg som registreras i BYNs eller TYAs register.

Person med utbilning i "Hjullastare godshantering" som vill utbilda sig vidare inom maskinföraryrket i BYN får tillgodoräkna sig avsnittet "Säkerhet och teknik", och ska ha en (lärlings-) anställning som maskinförare och en utbildningsbok utfärdad av BYN enligt yrkesutbildningsavtalet.