1.3.7 Ledighet och betalning i samband med företagsutbildning

Att lärlingen i företagsutbildning beviljas ledighet vid deltagande i av utbildningsgivare anordnad godkänd teoretisk utbildning i sitt yrke under ordinarie arbetstid. För ifrågavarande utbildning utgår härvid ersättning under högst 350 timmar. Utbildningstid utanför ordinarie arbetstid berättigar ej till tillägg för övertid, skift och förskjuten arbetstid. Arbetsgivaren skall härvid tillhandahålla och bekosta erfoderliga läromedel.

Som ett alternativ till att läsa fackteoretisk utbildning på arbetstid kan lärlingen läsa in utbildningen på fritid och då få tillgodoräkna sig upp till 350 timmar vid slutförd, godkänd kurs. Detta gäller för alla påbörjade fackteoretiska utbildningar och framåt.