1.4.1 Externa handledare i enmans- eller fåmansföretag för anläggningsmaskinförare

BYNs styrelse har beslutat att för den som saknar anställning i företag och är verksam inom avtalsområdet skall BYN-regionen i samråd med lärlingen* godkänna lämplig handledare. Handledaren skall vara knuten till en BYN godkänd utbildningsgivare eller annan av BYN-regionen godkänd och namngiven person.

Kriterier för att BYN-regionen ska godkänna lärlingen är följande:

  1. Personen i fråga har en adekvat grundutbildning eller anmäld till BYNs distansutbildning för aktuellt yrke/maskinslag.
  2. Lärlingens företag måste vara anslutet till Maskinentreprenörerna.

Kriterier för att BYN-regionen ska godkänna en handledare är följande:

  1. Handledaren skall vara lämplig för uppdraget och vara knuten till ett företag med kollektivavtal/hängavtal. 
  2. Handledaren ska för BYN-regionen kunna uppvisa yrkesbevis inom aktuellt yrke/maskinslag.
  3. Handledaren skall finnas tillgänglig inom rimlig tid om lärlingen behöver stöd eller hjälp.

* En individ blir "lärling" i och med att BYN-regionen godkänt handledare och utbildningsbok utfärdats på sedvanligt sätt.