1.5 Kvalitetssäkring av lärlingsutbildning samt yrkesteoretiska prov

Sveriges Byggindustrier, Maskinentreprenörerna, Svenska Byggnadsarbetareförbundet och Seko Service och kommunikationsfacket har kommit överens om att införa en generell dispens från kravet att genomföra YTP med godkänt resultat för att erhålla yrkesbevis från 2015-04-01 till dess ett nytt yrkesutbildningsavtal träder i kraft.