1.5.2 Rutiner för kompetensprov

Kompetensprov för s.k. Övriga yrkesarbetare debiteras en avgift på 2100 kr för ett prov i pappersformat och 1600 kr om provet genomförs digitalt, priserna är inkl. moms. Arbetsgivaren behöver inte stå för tid och resor i samband med provgenomförande.

 

Kompetensprovet genomförs efter anmälan till BYNs kansli och uppfyllda krav på relevant arbetad tid i yrket enligt yrkesutbildningsavtalets timgränser för Övriga arbetare (TBM 10 000, S-avtalet 6 000 och Maskin 8 000). Även arbetad tid med relevans för yrket som har utförts utanför byggindustrins kollektivavtal kan tillgodoräknas. Arbetad tid ska vara styrkt och möjlig att kontrollera. Genomförande kan ske hos arbetsgivaren alternativt på plats som BYN anvisar.