1.6.1 Utfärdande av yrkesbevis

Yrkesbevis utfärdas av BYN-regionen, med undantag enligt 1.6.2.1 vid godkänt kompetensprov.

Yrkesbevis erfordras vid förande av mobila maskiner med en maskinvikt över 1500  kilo alternativt lyftande moment över fem tonmeter.