1.6.1.1 Särskilda krav företagslärling

För företagslärlingar som läser fackteoretisk utbildning på distans krävs följande vid utfärdande av yrkesbevis:

1. Fullgjord tid enligt yrkesutbildningsavtalet och

2. Godkänd distansutbildning (Spärr finns inlagd i BYNs register)