1.6.1.2 Särskilda krav för ställningsbyggare

För utfärdande av yrkesbevis för ställningsbyggare krävs följande:

  • Tid enligt yrkesutbildningsavtalet för S-yrken
  • Särskild utbildning enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2004:4 bil. 5