1.6.1.3 Särskilda krav anläggningsmaskinförare - grundläggning

För utfärdande av yrkesbevis mobila anläggningsmaskinförare - grundläggning krävs följande:

  • Tid enligt yrkesutbildningsavtalet enligt maskinavtalen.
  • Utbildning enligt SAFE:s krav för grundläggningsmaskiner ansvarig operatör, steg 1 och 2 eller motsvarande.