1.6.1.4 Särskilda krav anläggningmaskinförare - Betongpumpförare

För utfärdande av yrkesbevis mobila anläggningsmaskinförare -Betongpumpförare krävs följande:

  • Tid enligt yrkesutbildningsavtalet enligt maskinavtalen.
  • Utbildning enligt Svensk Betong´s kursplan i pumpsäkerhet eller motsvarnade