1.6.2.1 Utfärdande av yrkesbevis efter godkänt kompetensprov

Yrkesbevis, efter avlagt och godkänt kompetensprov, utfärdas av BYNs kansli.