1.1 Partssamverkan centralt inom Byggnadsindustrins Yrkesnämnd