2.1.1.1 Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen, GDPR, gäller för BYNs elev-, lärlings, och yrkesbevisregister eftersom det bygger på att personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer registreras för varje individ.  GDPRs syfte är att skydda människor mot att deras personliga intigritet kränks när personuppgifter behandlas.

 

Alla uppgifter som kan kopplas till en fysisk och levande person är personuppgifter. Enligt personuppgiftslagen är känsliga personuppgifter sådana som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Känsliga uppgifter får inte utan samtycke lämnas ut till tredje man.