2.1.1.2 BYN, Dataskyddsförordningen (GDPR) och information pÄ BYNs hemsida

Information om GDPR och BYNs register finns på www.byn.se.  

 

BYNs styrelse är personuppgiftsansvarig och fattar beslut om mål och syfte med behandlingen av personuppgifter samt på vilket sätt det ska hanteras, dvs beslutar vilka behörigheter olika funktionärer ska ha i BYNs register.  Uppgifter om vilka behörigheter BYNs parters representanter/funktionärer i BYN-regionerna har, finns på BYNs intranät.