2.1.1.3 Riktlinjer

Syftet med BYNs register är att BYN-regioner och BYNs kansli ska kunna ge service till elever, lärlingar och yrkesarbetare genom att registrera utbildning inklusive APL-tid, lärlingstid, dvs tid i utbildningsbok och yrkesbevis.

Uppgifter i BYN register inte får användas i marknadsförings eller rekryteringssyfte.

Uppgifter i BYN register lämnas inte ut till tredje man annat än i följande fall:

 • Uppgifter om yrkesbevis under förutsättning att den som frågar anger personnummer på den person det gäller
 • Statistik till myndigheter, t ex Statistiska centralbyrån eller Skolverket
 • Uppgifter till myndigheter som utreder olyckor eller misstänkta brott
 • Arbetsförmedlingen i samband med kompetenskartläggning
 • Högskolor och universitet för att verifiera yrkeskunskaper hos en person som söker yrkeslärarutbildning
 • Till TYA för att informera om personer vilka har yrkesbevis i för BYN och TYA gemensamma yrken. Uppgifter lämnas om personen:
  • finns registrerad hos BYN
  • har grundutbildning
  • har en utbildningsbok
  • har yrkesbevis