2.2.2.1 Vägledning för bedömning av tillgodoräknad tid - STUDIEPLAN

Vägledning för bedömning av tillgodoräknad tid för olika typer av utbildning

De kurser BYN rekommenderar för grundläggande yrkesutbildning inom gymnasieskolans Bygg- och anläggningsprogram och den kursutformade vuxenutbildningen framgår av nedanstående sammanställning.

För gymnasieutbildning är det i stort de kurser som Skolverket rekommenderar för respektive yrkesutgång. För vuxenutbildningen är det samma kurser med undantag för gymnasiegemensamma ämnen, kurserna Bygg och anläggning 1 och 2, Individuellt val och Gymnasiearbete.

Alla yrken

Gymnasiegemensamma ämnen 600 p (Ej vux)

Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1 eller Svenska som andra språk 1 100

 

Programgemensamma ämnen 400p (Ej vux)

Bygg och anläggning 1 200
Bygg och anläggning 2 200
Individuellt val 200 p
Gymnasiearbete 100 p

 

Inriktningen Anläggningsfordon

Maskinförare - Anläggningsmaskiner (Grävmaskin, Grävlastare och Lastmaskin)

Anläggningsfordon 900 p

Anläggningsförare - process 100
Anläggningsförare 1 200
Anläggningsförare 2 200
Anläggningsförare 3 200
Anläggningsförare 4 200

 

Programfördjupning 300 p

Anläggning - ledningsbyggnad 200
Anläggning - vägbyggnad 100

 

Inriktningen Husbyggnad

Betongarbetare, Murare, Träarbetare och S-yrken

Husbyggnad 700 p

Husbyggnadsprocessen 200
Husbyggnad 1 100
Husbyggnad 2 200
Husbyggnad 3 - ombyggnad 200


Betongarbetare

Programfördjupning 500 p

Betong 1 - lågform och platta på mark 100
Betong 2 - väggar och pelare 100
Betong 3 - bärlag 100
Betong 4 - golv 100
Övriga kurser 100


Murare

Programfördjupning 500 p

Mur- och putsverk 1 - grundmurar 100
Mur- och putsverk 2 - murverk 100
Mur- och putsverk 3 - puts 100
Övriga kurser 200


Träarbetare

Programfördjupning 500 p

Trä 1 - stommar 100
Trä 2 - beklädnad 100
Trä 3 - montage 100
Övriga kurser 200


Golvläggare

Programfördjupning 500 p

Golvläggning 1 100
Golvläggning 2 - våtrum 100
Golvläggning 3 - trä och laminat 200
Övriga kurser 100

 

Håltagare, Plattsättare, Stenmontör, Ställningsbyggare, Tak- och tätskiktsmontör, Undertaksmontör

Programfördjupning 500 p

Specialyrken 1 100
Specialyrken 2 200
Specialyrken 3 200

 

Inriktningen Mark och anläggning

Beläggningsarbetare, Bergarbetare, Väg och anläggningsarbetare

Mark och anläggning 500 p

Anläggningsprocessen 200
Anläggning 1 100
Anläggning 2 200

 

Beläggningsarbetare

Programfördjupning 500 p

Beläggning 200
Beläggningsarbeten 100
Beläggningsmaskiner 100
Övriga kurser 300


Bergarbetare

Programfördjupning 500 p

Bergarbeten 200
Bergborrning 200
Bergmaskiner 100
Bergsprängning 200


Väg- och anläggningsarbetare

Programfördjupning 500 p

Anläggning - gröna ytor 200
Anläggning - ledningsbyggnad 200
Anläggning - stensättning 100
Anläggning - vägbyggnad 100
Övriga kurser 100